Cửa cuốn bị lệch nguyên nhân do nan cửa cuốn bị kẹt, mắc, hoặc sau khi cửa bị vướng vật cản khi hạ, đóng cửa xuống. Cửa bị lệch là lỗi phổ biến nhiều nhất khi sử dụng cửa cuốn dưới đây là một số các khắc phục giúp bạn tự xử lý lỗi trên.
Cửa cuốn bị lệch

Cách khắc phục cửa cuốn bị lệch

Bạn kiểm tra có một số nan cửa bị cong đầu nan cửa một bên vướng vào ray cửa sử dụng tô vít và một chiếc búa để đẩy thanh cửa đó sang phía ngược lại , lần lươt bạn làm việc đó với các nan cửa khác. sau đó bạn hạ cửa xuống thử.
Để xử lý triệt để hiện tượng trên bạn nên gọi dịch vụ sửa cửa cuốn để được xử lý triệt để .