Cửa cuốn bị kẹt nguyên nhân & các khắc phục

Cửa cuốn bị kẹt là lỗi rất phổ biến trong quá trình sử dụng cửa, Hơn 80% lỗi kẹt nan cửa thường xảy ra ở cửa cuốn đã sử dụng ngoài 03 năm.

Khi bị kẹt cửa nếu chúng ta không xử lý dứt điểm thì chắc chắn cửa sẽ vẫn bị kẹt ở các lần sử dụng sau này, cho nên chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân và xử lý một các triệt để.

Cửa cuốn bị kẹt

Những nguyên nhân cửa cuốn bị kẹt

  • Hệ thống cảm biến tự dừng cửa khi gặp vật cản hỏng
  • Một số nan cửa bị cong vênh không xử lý triệt để
  • Nẹp cố định nan cửa ( bọ nhựa) bị vỡ không cố định các nan thành khối
  • Trục cửa không hoàn toàn cân khi lắp cửa